Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

Sản phẩm mới

INVET VITAMIX 12FG

Hỗn hợp vitamin hòa tan trong nước dùng cho tất cả các đối tượng nuôi

INVET ANI-MIX

Hỗn hợp vitamin hòa tan trong nước dùng cho tất cả các đối tượng nuôi 

INVET ADE FORTE

Hỗn hợp vitamin A, D, E tan trong nước

INVETBACZYME F/G

Bổ sung hỗn hợp vi khuẩn Lactic có lợi đường tiêu hóa vật nuôi trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Premix chuyên dùng Heo Nái

       Bổ sung đầy đủ và cân đối và vitamin và khoáng chất cho heo nái

Premix chuyên dùng Gia cầm đẻ

  Bổ sung đầy đủ và cân đối các vitamin và khoáng chất cho gia cầm đẻ

Premix chuyên dùng Cá

Bổ sung đầy đủ và cân đối các vitamin và khoáng chất cho cá

Premix chuyên dùng Heo Thịt

Bổ sung đầy đủ và cân đối và vitamin và khoáng chất cho thịt

Premix chuyên dùng Bò Sữa

Bổ sung đầy đủ và cân đối và vitamin và khoáng chất cho bò

Premix chuyên dùng Gia cầm thịt

  Bổ sung đầy đủ và cân đối các vitamin và khoáng chất cho gia cầm nuôi thịt