Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

 INVET-TYLO 20 LA

1. Hàm lượng:

Tylosin tartrate

Nước cất

2. Qui cách:

Chai 20 ml, 100 ml

3. Đặc trị:

Trị bệnh đường hô hấp, CRD gia cầm, viêm mũi, suyễn heo, khẹc vịt. 

4. Liều sử dụng:

-Trâu, bò, bê, nghé: 1,5 – 2,5 ml/50 kg thể trọng/ngày                                                                  

- Dê, cừu: 1 – 3 ml/50 kg thể trọng/ngày.            

-  Heo: 0,1 – 0,5 ml/10 kg thể trọng/ngày.


INVET-TYCOSONE
INVET-FLORDOXY
INVET-FLORSONE 200LA
B.COMPLEX C
ÚM GÀ VỊT
TOI GIA CẦM
BACTRIM
TYLOMOX
DYNADOXY
ANALGIN + C
AMPICOLI
INVET SONE
INVET - FERDEXTRAN
LINCOJECT 10%
INVET-SULFADIAZIN 48
INVET-TILMI INJ